Arkivnätverksträff på Murberget 17 maj 2016

Den 17 maj samlades ett 20-tal arkivintresserade på Murberget för att lyssna till och diskutera arkivspörsmål.
Dagen inleddes av att Karin Bredenberg höll ett föredrag om FGS (Förvaltningsgemensamma specifikationer).
Efter lunch höll Ulrika Sturesdotter Andersson, jurist på Riksarkivet, ett föredrag om statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden.
Christian Bajomi, IT-samordnare på Murberget, och Lina Marklund avslutade med att presentera portalen Kulturarv Västernorrland.

Läs Lina Marklunds rapport från dagen här.

Läs Karin Bredenbergs presentation kring FGS:er här.