ABM Kulturarv 19 september 2017

Den 18 september samlades ABM Kulturarv till en nätverksträff i Landstingshuset i Härnösand. där drygt 30 personer hade mött. Den nya kulturarvskonsulenten Sofia Lundin presenterade sig. Märta Molin och Nina Loberg presenterade det nya Kulturarvsprogrammet. Vi pratade om det europeiska kulturarvsåret 2018 samt portalen Kulturarv Västernorrland och hur den ska används. Läs Sofia Lundins rapport från dagen här.

Kulturarv i utveckling

Den 24 april hölls ett releaseparty för länets reviderade kulturarvsprogram på Sundsvalls Teater. Det strategiska kulturarvsprogrammet “Kulturarv i utveckling” sträcker sig från 2012-2016. De båda huvudansvariga personerna, landshövding Bo Källstrand och Sverker Ågren, ordförande i Regionala nämnden, Landstinget samt Murberget, Länsmuseet Västernorrland invigningstalade.