Slutrapport forskningsprojektet Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv

I ABM Resurs uppdrag ingår att inhämta ny kunskap, att delta i olika nätverk och att bedriva undersökningar och forskning inom de områden som är gemensamma för arkiv, bibliotek och museer. För att fylla en kunskapslucka deltog därför ABM Resurs i ett forskningsprojekt under 2015 och 2016.   Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och Read more about Slutrapport forskningsprojektet Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv[…]