Kulturarv i utveckling

Den 24 april hölls ett releaseparty för länets reviderade kulturarvsprogram på Sundsvalls Teater. Det strategiska kulturarvsprogrammet ”Kulturarv i utveckling” sträcker sig från 2012-2016. De båda huvudansvariga personerna, landshövding Bo Källstrand och Sverker Ågren, ordförande i Regionala nämnden, Landstinget samt Murberget, Länsmuseet Västernorrland invigningstalade.