ABM Kulturarv 19 september 2017

Den 18 september samlades ABM Kulturarv till en nätverksträff i Landstingshuset i Härnösand. där drygt 30 personer hade mött. Den nya kulturarvskonsulenten Sofia Lundin presenterade sig. Märta Molin och Nina Loberg presenterade det nya Kulturarvsprogrammet. Vi pratade om det europeiska kulturarvsåret 2018 samt portalen Kulturarv Västernorrland och hur den ska används. Läs Sofia Lundins rapport från dagen här.

ABM Kulturarv 27 september 2016

Den 27 september samlades ABM Kulturarv på förmiddagen till en nätverksträff i Sambiblioteket i Härnösand. Drygt 20 personer hade mött upp och vi diskuterade nuläge och framtid för nätverket. Dessutom presenterade den nya kulturarvs-konsulenten Susanne Frost och den nya museichefen Jenny Samulesson sig. Läs Lina Marklunds rapport från dagen här.