ABM Resurs

Västernorrland

Slutrapport forskningsprojektet Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv

I ABM Resurs uppdrag ingår att inhämta ny kunskap, att delta i olika nätverk och att bedriva undersökningar och forskning inom de områden som är gemensamma för arkiv, bibliotek och museer. För att fylla en kunskapslucka deltog därför ABM Resurs i ett forskningsprojekt under 2015 och 2016.   Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och Read more about Slutrapport forskningsprojektet Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv[…]

ABM Kulturarv 19 september 2017

Den 18 september samlades ABM Kulturarv till en nätverksträff i Landstingshuset i Härnösand. där drygt 30 personer hade mött. Den nya kulturarvskonsulenten Sofia Lundin presenterade sig. Märta Molin och Nina Loberg presenterade det nya Kulturarvsprogrammet. Vi pratade om det europeiska kulturarvsåret 2018 samt portalen Kulturarv Västernorrland och hur den ska används. Läs Sofia Lundins rapport från dagen här.

ABM Kulturarv 27 september 2016

Den 27 september samlades ABM Kulturarv på förmiddagen till en nätverksträff i Sambiblioteket i Härnösand. Drygt 20 personer hade mött upp och vi diskuterade nuläge och framtid för nätverket. Dessutom presenterade den nya kulturarvs-konsulenten Susanne Frost och den nya museichefen Jenny Samulesson sig. Läs Lina Marklunds rapport från dagen här.

Seminarium om upphovsrätt 27 september 2016

Tisdagen den 27 september bänkade sig närmare trettio personer i Sambibliotekets Olof Högbergsal för att lyssna till Catharina Ekdahl från Digisam. Vi fick en grundlig och samtidigt underhållande genomgång av upphovsrättslagen samt Digisams arbete med att underlätta arbetet med upphovsrättsligt skyddat material för våra kulturarvsinstitutioner. Läs Per-Eriks rapport från seminariet här. Se Catharinas presentation som Read more about Seminarium om upphovsrätt 27 september 2016[…]

Arkivnätverksträff på Murberget 17 maj 2016

Den 17 maj samlades ett 20-tal arkivintresserade på Murberget för att lyssna till och diskutera arkivspörsmål. Dagen inleddes av att Karin Bredenberg höll ett föredrag om FGS (Förvaltningsgemensamma specifikationer). Efter lunch höll Ulrika Sturesdotter Andersson, jurist på Riksarkivet, ett föredrag om statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden. Christian Bajomi, IT-samordnare på Murberget, och Lina Marklund avslutade Read more about Arkivnätverksträff på Murberget 17 maj 2016[…]

Kulturarv i utveckling

Den 24 april hölls ett releaseparty för länets reviderade kulturarvsprogram på Sundsvalls Teater. Det strategiska kulturarvsprogrammet ”Kulturarv i utveckling” sträcker sig från 2012-2016. De båda huvudansvariga personerna, landshövding Bo Källstrand och Sverker Ågren, ordförande i Regionala nämnden, Landstinget samt Murberget, Länsmuseet Västernorrland invigningstalade.